Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1646 : การขอคืนสภาพนักศึกษา
46123252043
เมื่อ : 24/2/2553 5:08:00
IP : 114.128.246.229
มีผู้เข้าชม 771 ครั้งแล้ว

นักศึกษารหัส 46123252043 รัฐนันท์ สนิทมาก คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.บป.รุ่น 25 พ้นสภาพไปเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียน มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษา ขอถามดังนี้
1.หากจะขอกลับเข้าศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และติดต่อที่ใดบ้าง
2.เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร ณ ปัจจุบันเพื่อขอกลับไปศึกษาจนสำเร็จ
3.ต้องดำเนินการภายในระยะเวลา ช่วงใด
4.ถ้าหากกลับเข้าศึกษาต่อได้จะต้องเริ่มที่ภาคเรียนใดและ
4.จะต้องลงทะเบียนซ้ำใหม่หรือไม่ (ลงทะเบียนครบหมดทุกวิชาแล้วแต่ยังติด I วิชา 4124902การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ไว้เท่านั้น)
5.หากอาจารย์รับผิดชอบวิชาหรือที่ปรึกษาโปรเจคลาศึกษาต่อไป จะดำเนินการขอส่งงานได้อย่างไร

ขอบคุณมากครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/3/2553 9:17:00
IP : 10.114.40.155

ตอบให้ในกระทู้ที่ EC1648 แล้วนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้