Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1687 : เรียนแล้วได้เกรดไม่ถึง1.8ต้องทำไงอ่ะจะโดนรีทายหรือเปล่า..ช่วยที
51114512099
เมื่อ : 2/4/2553 20:15:49
IP : 114.128.3.254
มีผู้เข้าชม 740 ครั้งแล้ว

เรียนอยู่ปี2 แล้วอ่ะ วันนี้ไปดูเกรดมา ปรากฎว่าเกรดไม่ถึง1.8อ่ะ ได้1.7เอง จะต้องทำไงอ่ะจะโดนรีทายหรือเปล่า..ใครรู้ช่วยที

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/4/2553 9:13:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาครับโดยนักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี
ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 3/4/2553 9:15:00
IP : 10.114.40.100

ถ้านักศึกษาต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่อไป สามารถ สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2553 และ นำผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้ว มาขอยกเว้นรายวิชาได้ครับ โดยรายวิชาที่สามารถนำผลการเรียนมาขอยกเว้นวิชานั้นต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้