Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 170 : จบ อวท. อิเล็กทรอนิกส์จะเรียนคอมฯธุรกิจได้หรือไม่
50124023015
เมื่อ : 12/9/2550 14:41:41
IP : 125.24.239.198
มีผู้เข้าชม 800 ครั้งแล้ว

จบ อวท. อิเล็กทรอนิกส์ที่ราชภัฏนครสวรรค์ จะสามารถลงเรียนต่อ 2 ปี สาขา คอมธุรกิจได้หรือไม่ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 13/9/2550 7:51:00
IP : 10.114.1.62

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวท., ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 13/9/2550 9:54:00
IP : 10.114.1.32

หรือเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต

ตอบโดย คำตอบที่ 3
50115783037
เมื่อ : 14/9/2550 11:11:00
IP : 125.24.236.167

สรุป

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้