Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1709 : รบกวนถามหน่อยคับ
51112472100
เมื่อ : 27/4/2553 21:27:57
IP : 117.47.93.75
มีผู้เข้าชม 695 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาค 1/53 จะสามารถลงได้เมื่อไหร่คับ และเกณฑ์การ *รีไทร์* ในชั้นปีต่างๆเป็นอย่างไรบ้างคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 4/5/2553 9:50:00
IP : 10.114.40.147

ให้นักศึกษามาเขียนคำร้องขอจองรายวิชาเรียนล่าช้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลค่ะ
เกณฑ์การพ้นสภาพเพราะผลการเรียน
1. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 2 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 10 และที่ 12 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้