Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1812 : เรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
49111046025
เมื่อ : 8/6/2553 17:01:48
IP : 183.88.48.239
มีผู้เข้าชม 605 ครั้งแล้ว

ผมขอความกรุณาสอบถามว่า ผมเรียนภาคปกติ เอกภาษาอังกฤษ ค.บ.
รุ่น 49 ต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปกี่หน่วยกิตจึงจะจบหลักสูตรครับ
....ขอบคุณครับผม...

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 9/6/2553 8:47:00
IP : 10.114.40.100

31 หน่วยกิต ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้