Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1817 : วิชาเลือกเสรี
51124522036
เมื่อ : 11/6/2553 8:11:14
IP : 112.142.155.121
มีผู้เข้าชม 682 ครั้งแล้ว

คือผมอยากทราบว่าเราต้องเรียนวิชาเลือกเสรี
ให้ครบกี่ หน่วยกิตครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 11/6/2553 14:30:00
IP : 10.114.40.137

วิชาเลือกเสรี เรียน 6 หน่วยกิตค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้