Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1834 : พ้นสภาพนักศึกษา
52111036048
เมื่อ : 17/6/2553 15:04:25
IP : 110.164.231.3
มีผู้เข้าชม 687 ครั้งแล้ว

มีชื่อพ้นสภาพนักศึกษาแล้วแต่มาเรียนได้หรือเปล่าค่ะ ปี หนึ่งได้เกรดรวม 1.39

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 17/6/2553 15:40:00
IP : 10.114.40.100

สำหรับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณึ่ที่ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา คื อถ้าปี 1 ได้ผลการเรียน ไม่ถึง 1.60 ก็พ้นสภาพนักศึกษาครับ
นักศึกษารีบติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 หาก ประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุณาติดต่อที่อาคาร 14 ภายในสปดาห์นี้นะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49111356008
เมื่อ : 26/6/2553 13:04:00
IP : 113.53.209.173

จ่ายค่าเทอมแล้วทำไมเกรดยังออกไม่หมดค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้