Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1873 : การถอนรายวิชา
52122482020
เมื่อ : 9/7/2553 14:58:06
IP : 222.123.170.128
มีผู้เข้าชม 646 ครั้งแล้ว

ถ้าผมต้องการถอนบางรายวิชา เพื่อจะยกเว้นรายวิชา บางวิชา ต้องทำอย่างไงครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 11/7/2553 12:34:00
IP : 10.114.40.110

สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ถ้าต้องการถอนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2553 ให้เขียนคำร้องขอถอนรายวิชา พร้อมแนบใบลงทะเบียนเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ยื่นได้ที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้