Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1874 : เทอมนี้ ยกเว้นตัวใดได้บ้าง กศ.บป.31 (ป.ตรี ใบที่2)
52123252020
เมื่อ : 9/7/2553 18:41:43
IP : 124.157.233.55
มีผู้เข้าชม 573 ครั้งแล้ว

ผม นศ.กศ.บป. วิทย์'คอม รุ่น31 ทำเรื่องเทียบโอน/ยกเว้นแล้ว อยากทราบว่ารายวิชาดังนี้ วิชาใดที่ไม่ต้องเรียนในเทอม 1/53 นี้บ้างครับ

รหัสวิชา รหัสอ้างอิง ชื่อวิชา
4311303 3080024 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2310101 2020030 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2000102 2080022 วิถีโลก
4302201 3060022 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

(ที่ต้องเรียนแน่นอนคือ 4311303...
...แต่ไม่แน่ใจว่าต้องเรียน 4302201 หรือเปล่าครับ)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 11/7/2553 12:40:00
IP : 10.114.40.110

คุณได้ทำเรื่องยกเว้นรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปไว้ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องลงวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ วิชา วิถีโลก ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้