Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1876 : ศึกษาต่อ
50122482074
เมื่อ : 10/7/2553 20:43:20
IP : 113.53.114.117
มีผู้เข้าชม 657 ครั้งแล้ว

ถ้าปริญญาตรีแล้วจะต่อวิชาชีพครูได้ไหม
แล้วต้องเีรียนกี่ปี

ตอบโดย คำตอบที่ 1
50122482074
เมื่อ : 10/7/2553 20:44:00
IP : 113.53.114.117

จบสาขารปศแล้วต่อศึกษาปฐมวัยได้ไหม
ระยะเวลากี่ปีสำหรับภาคกศบป

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 12/7/2553 13:04:00
IP : 10.114.40.100

ตอบคำถามที่ 1 ก่อนนะครับ สามารถเรียนได้ครับโดยเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู เพิ่มอีก 1 ปี ครับ สามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 056219100 ต่อ 1178 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 12/7/2553 13:10:00
IP : 10.114.40.100

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีมาแล้วสามารถเข้าเรียนในสาขาต่างๆๆ ของมหาวิทยาลัยได้ เช่น เจ้าของคำถามที่ 2 ถามว่าจบสาขารปศแล้วต่อศึกษาปฐมวัยได้ไหม ได้ครับ โดยสมัครเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยคบ5 ปี. สามารถ ขำผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วสามารถ เทียบโอนผลการเรียนได้ ครับ โดยเทียบได้ ในหมวดการศึกษาทั่วไป และว่าชาเลือกเสรี ครับ สำหรับระยะเวลาในการศึกษานั้น ประมาณ 3 ปีขึ้นไปครับ แล้วแต่กรณี..

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้