Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1883 : ถอนวิชา
49111206023
เมื่อ : 13/7/2553 21:39:37
IP : 118.172.197.59
มีผู้เข้าชม 609 ครั้งแล้ว

พลศึกษาปีห้า
ลงรายวิชาเกิน ซึ่งเป็นวิชาเหมือนกับที่ลงไปแล้ว ต้องทำยังไง
ช่วยบอกหน่อย เคยไปติดต่อแล้ว แต่ไม่เคยดำเนินการอะไรให้เลย แล้วจะให้ทำไง เจ้าหน้าที่พูดจาก็ไม่ดี ก้คนมันไม่รู้จริงๆ ช่วยดำเนินการ หรือไม่ก็บอกวิธีการให้หน่อยนะครับ หวังว่าคงมีเจ้าหน้าที่ ที่เต็มใจให้ความช่วยเหลืออยู้บ้าง ขอบคุณล่วงหน้า
ขอดำเนินแบบไวที่สุดนะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
49111206023
เมื่อ : 13/7/2553 21:41:00
IP : 118.172.197.59

ยังไงก็ช่วยดำเนินให้ด้วยนะครับ เพราะว่าคงไม่มีใครตอบได้ดีเท่าพวกคุณ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 14/7/2553 9:17:00
IP : 10.114.40.110

วิชา 1092101 การบริหาร การจัดการพลศึกษาและกีฬา เรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 2/2549 และ 2/2551 ให้นักศึกษามาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อทำเรื่องยกเลิกวิชาของภาคเรียนที่ 2/2551 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้