Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 191 : สอบถามเกี่ยวกับรายวิชาเหล่านี้
50124023015
เมื่อ : 21/9/2550 9:25:48
IP : 202.183.239.132
มีผู้เข้าชม 819 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่ารายวิชาเหล่านี้ทางมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่
1.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2.ติจิตอล อิเล็กทรอนิกส์
3.ไมโครโปรเซสเซอร์
4.อิเล็กทรอนิกส์1 - 2
5.ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 24/9/2550 10:36:00
IP : 10.114.1.61

ไม่ทราบว่าได้รับคำตอบแล้วหรือยัง ไม่ทราบว่าเป็นหลักสูตรของสบันไหน ต้องดูคำอธิบายรายวิชาด้วยถึงจะพอตอบได้ น่าจะพอใกล้เคียงได้ก็เช่นราวิชาที่ 1,3,5 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้