Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1959 : รบกวนแก้ไขชื่อวิชาที่เปิดให้ประเมิน
51152562014
เมื่อ : 9/9/2553 10:14:39
IP : 113.53.209.232
มีผู้เข้าชม 647 ครั้งแล้ว

2110187 จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรังองค์กรของรัฐ ไม่ใช้รายวิชาที่เรียนในเทอมนี้
วิชาที่เรียนในเทอมนี้คือ
วิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ 2454301
ขอความกรุณาแก้ไขวิชาที่เปิดให้ประเมินด้วยค่ะ ของ รปศ.สถ.การจัดการการคลัง ทั้งห้องเลยนะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 12/9/2553 11:28:00
IP : 10.114.40.136

แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51152562014
เมื่อ : 14/9/2553 14:33:00
IP : 118.172.177.252

ขอบคุณมากค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้