Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1984 : การจบการศึกษา
49113322010
เมื่อ : 17/9/2553 22:30:00
IP : 118.173.238.177
มีผู้เข้าชม 1238 ครั้งแล้ว

ยื่นเรื่องขอจบการศึกษาได้ถึงวันไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/9/2553 9:59:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาที่ทราบว่าตนสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้
1. เขียนใบคำร้อง ขอสำเร็จการศึกษา ภาคในภาคเรียนที่สำเร็จการศึกษา เช่น ถ้าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่สำเร็จการศึกษา 2/2553 ให้ส่งในภาคเรียนที่ 1/2553 ครับ
2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายหอสมุดเสนอความเห็นตามลำดับ
3. นำใบคำร้องไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ายการเงิน
4. ส่งใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล แล้วรอการอนุมัติตามกำหนดเวลาที่สถาบันกำหนด ฝ่ายทะเบียนจะไม่ดำเนินการเป็นรายบุคคล ยกเว้นบุคคลผู้นั้นเป็นนักศึกษาตกค้าง(หมายถึงเคยส่งใบขอสำเร็จการศึกษามาแล้วก็ไม่ต้อง ส่งมาใหม่ครับ)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49113322010
เมื่อ : 19/9/2553 11:28:00
IP : 118.173.238.181

เหลือผมคนเดียวในโปรแกรมวิชาที่เป็นรหัส 49
ดังนั้นผมต้องทำเรื่องขอจบการศึกษาพร้อมนักศึกษารหัส 48 ใช่หรือไม่ครับ เพราะผมยังไม่เคยยื่นเรื่องขอจบการศึกษา
แล้วเคยไปถามที่ฝ่ายทะเบียนครับว่าทำได้จนถึงช่วงสอบFinalแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำได้ถึงวันไหน ก็เลยมีคำถามมาครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 19/9/2553 13:34:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2553 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2553 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
49113322010
เมื่อ : 20/9/2553 11:05:00
IP : 180.180.117.122

ขอบคุณมากครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 5
49113322010
เมื่อ : 20/9/2553 11:05:00
IP : 180.180.117.122

ขอบคุณมากครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้