Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1996 : อยากเพิ่มรายวิชามากกว่า 24 หน่วยกิจได้ไหมค่ะ
49111106017
เมื่อ : 21/9/2553 14:44:01
IP : 118.172.160.238
มีผู้เข้าชม 684 ครั้งแล้ว

อยากถามว่าในเทอมสุดท้ายที่จะจบการศึกษาอยากลงเพิ่มเป็น25หน่วยกิจได้ไหมค่ะเพราะเรียนวิชาหลักในเทอมนี้ 17 หน่วยกิจแล้วอยากเพิ่มอีก 8 หน่วยกิจค่ะเพราะอยากจบพร้อมเพื่อนรบกวนช่วยแนะนำและตอบให้ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 22/9/2553 11:11:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ครับ สำหรับ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต นั้นต้อง ยื่นคำร้องขอมหาวิยาลัยเป็นรายกรณีครับ...(โดยยื่นคำร้องของลงเรียนนอกแผนครับ)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้