Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2005 : เกรด
53111106049
เมื่อ : 27/9/2553 12:27:04
IP : 203.114.109.251
มีผู้เข้าชม 826 ครั้งแล้ว

หวัดดีค่ะอยู่ปี1นะค่ะ พอดีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาที่ใช้เกรด ม.ปลาย 6 เทอม เคยส่งไปแล้วกับฝ่ายทะเบียนส่งไปนานแล้วค่ะ แต่มีเมลจากฝ่ายทะเบียนส่งมาว่า นักศึกษาค้างหลักฐานการสำเร็จการศึกษาให้กับฝ่ายทะเบียนและประมวล‏
เนื้อหาเป็นภาษาจีน หมายความว่าไงค่ะช่วยอธิบานให้แจ่มหน่อย แล้วเกรดปลายภาคจะออกวันไหนหรอค่ะ อยากรู้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 27/9/2553 13:25:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553

สำหรับนักศึกษาที่ ยัง ไม่ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาให้กับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ให้รีบดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 กันยายน 2553

หากนักศึกษา ไม่นำส่งหลักฐานการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว กลุ่มงานทะเบียนฯ จะไม่อนุญาติให้นักศึกษา ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2553 โดยการระงับใบแจ้งชำระเงินการลงทะเบียน

จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาจัดส่งหลักฐานตามระยะเวลาที่กำหนด

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โทร 0562219100 ต่อ 1151

และของคุณ 53111106049 ได้ส่งหลักฐานการศึกษามาแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องนำมาส่งค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 27/9/2553 13:27:00
IP : 10.114.40.110

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กำหนดให้คณะส่งเกรดถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ (ผู้ที่ยังไม่จบ) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
53111106093
เมื่อ : 27/9/2553 17:10:00
IP : 124.157.134.101

แล้วถ้าเกิดว่าตอนรายงานตัวตอนเข้าปี 1 ได้ส่งเกรด 6 เทอมไปแล้ว

ต้องส่งอีกไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
noyna
เมื่อ : 28/9/2553 9:08:00
IP : 10.114.40.110

คุณ 53111106093 ไม่ต้องส่งแล้วค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้