Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2014 : การย้ายสถานศึกษา
51112412002
เมื่อ : 30/9/2553 0:48:40
IP : 180.183.93.234
มีผู้เข้าชม 516 ครั้งแล้ว

ผมจะย้ายสถานศึกษาครับ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง และแบบฟอร์มที่ต้องกรอกใช้แบบฟอร์มไหมครับ มีให้โหลดหรือไม่

ขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/9/2553 9:56:00
IP : 10.114.40.100

การขอย้ายสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติอย่างไร


นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องย้ายจากสถาบันซึ่งกำลังศึกษาที่อื่นในสังกัดเดียวกันให้ปฏิบัติดังนี้(โดยนักศึกษาสอบถามสถาบันการศึกษาปลายทางหรือที่ที่นักศึกษาต้อง
การย้ายไปศึกษาต่อว่า รับย้ายหรือไม่ .. และนักศึกษาต้องมีผลการเรียนครบทุกรายวิชาที่ลงเรียนไม่มีผลการเรียนเป็น I หรือว่างถ้ามีคุณสมบัติครบแล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่าง )

1. เขียนใบคำร้อง ขอย้ายสถานศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น

3. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการขออนุมัติ และให้ฝ่ายธุรการออกหนังสือสอบถามและส่งตัว

4. รับทราบผลที่ฝ่ายทะเบียนตามกำหนดนัด หากไม่ได้รับการปฏิเสธ ให้ดำเนินการเรื่องย้ายต่อไป

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้