Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2022 : การย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
53111046098
เมื่อ : 7/10/2553 21:35:56
IP : 113.53.28.254
มีผู้เข้าชม 579 ครั้งแล้ว

ถ้าเพื่อนจะย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต้องทำยังไงคะ คือจะย้ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์น่ะค่ะ จากเดิมเรียนคณะวิทยาการจัดการ เอกบัญชี แล้วย้ายมาที่นี่จะเปลี่ยนเป็นเรียน คณะครุศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษได้หรือไม่คะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 27/10/2553 14:54:00
IP : 10.114.40.100

รขอย้ายสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติอย่างไร


นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องย้ายจากสถาบันซึ่งกำลังศึกษาที่อื่นในสังกัดเดียวกันให้ปฏิบัติดังนี้(โดยนักศึกษาสอบถามสถาบันการศึกษาปลายทางหรือที่ที่นักศึกษาต้อง
การย้ายไปศึกษาต่อว่า รับย้ายหรือไม่ .. และนักศึกษาต้องมีผลการเรียนครบทุกรายวิชาที่ลงเรียนไม่มีผลการเรียนเป็น I หรือว่างถ้ามีคุณสมบัติครบแล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่าง )

1. เขียนใบคำร้อง ขอย้ายสถานศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็น

3. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการขออนุมัติ และให้ฝ่ายธุรการออกหนังสือสอบถามและส่งตัว

4. รับทราบผลที่ฝ่ายทะเบียนตามกำหนดนัด หากไม่ได้รับการปฏิเสธ ให้ดำเนินการเรื่องย้ายต่อไป

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 27/10/2553 14:57:00
IP : 10.114.40.100

ส่วนการย้าจากมหาวิทยาลัยอื่นมา เข้าศึกษาต่อมี่ ราชภัฏนครสวรรค์ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันครับ ให้นักศึกษาติดต่อทางมหาวิทยาลัยต้นสักกัดเพื่อขอย้ายสถานศึกษาครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้