Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2025 : อยากทราบ
50114013088
เมื่อ : 8/10/2553 12:19:13
IP : 124.157.210.202
มีผู้เข้าชม 549 ครั้งแล้ว

ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศษฐศาสตร์จุลภาค1ดูในหลักสูตรได้เรียนกับ ผศ.นาตยา แต่วันเรียนได้เรียนกับ อ.อดิเรก ดูในตารางเรียนแล้วก็เป็นของ ผศ. จะมีปัญหาอะไรไหมค่ะช่วยทีค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 8/10/2553 13:54:00
IP : 10.114.40.136

จากที่ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาพบว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 กับอาจารย์นาตยา แต่นักศึกษาไปเข้าเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกับอาจารย์อดิเรก นักศึกษาเข้าเรียนผิดวิชาและผิดอาจารย์ผู้สอน ตามโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ถึงจะสำเร็จการศึกษาได้ แต่ในขณะนี้นักศึกษาได้ลงรายวิชานี้แต่ไม่ได้ไปนั่งเรียน อาจารย์ผู้สอนคงจะส่งผลมาเป็น F (คือไม่ผ่าน) เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ใหม่ถึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ค่ะ
ปล.อาจารย์อดิเรกรบกวนติดต่อกลับโดยด่วนด้วยนะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้