Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2054 : การออกฝึกงาน
50111316015
เมื่อ : 12/10/2553 22:10:57
IP : 10.99.0.128
มีผู้เข้าชม 587 ครั้งแล้ว

ยังสอบภาษาภาษาอังกฤษ ไม่ผ่าน จะสามารถ ออกฝึกสอนได้ไหมครับ จะออกเดือนหน้าแล้วครับ แล้วควรทำยังไงดี ถ้าสอบอีก แล้วยังไม่ผ่าน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/10/2553 9:16:00
IP : 10.114.40.100

ถ้าหากสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษยังไม่ผ่าน ยังไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการวิชาชีพได้ครับ..นักศึกษาควรเร่งดำเนินการสอบให้ฝ่านก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้