Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2058 : หลักสูตรป.บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา!!!
52281417071
เมื่อ : 13/10/2553 22:34:05
IP : 118.172.199.44
มีผู้เข้าชม 678 ครั้งแล้ว

อยากสอบถามว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2553 ที่คณะครุศาสตร์กำลังจะเปิดรับสมัคร ยังเป็นหลักสูตรที่คุรุสภายอมรับอนุมัติหรือเข้าข่ายที่คุรุสภาประกาศยกเลิกตั้งแต่19สค53!!

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/10/2553 9:07:00
IP : 10.114.40.100

เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สัมฤทธิบัตร ครับไม่ใช่ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูครับ เป็นคนละหลักสูตรกันครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้