Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2081 : การขอโอนผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 17/10/2553 12:47:11
IP : 223.206.2.116
มีผู้เข้าชม 572 ครั้งแล้ว

ผมอยากถามเกี่ยวกับว่าเรื่องการขอโอนผลการเรียนที่เคยเรียนมาแล้วจะสามารถโอนผลการเรียนนั้นมาได้หรือไหมครับ
แล้วถ้าวิชาที่เราจะขอโอนผมได้เรียนในเทอม 1 ไปแล้วมีผลการเรียนออกมา ผมจะขอโอนผลการเรียนอันเดิมได้หรือไหมครับ
ผมอยากถามเกี่ยวกับว่าเรื่องการขอโอนผลการเรียนที่เคยเรียนมาแล้วจะสามารถโอนผลการเรียนนั้นมาได้หรือไหมครับ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้