Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2142 : ทำไมวชานี้เปิดสอนแค่วันเดียว
51112112023
เมื่อ : 30/10/2553 13:51:29
IP : 223.205.88.52
มีผู้เข้าชม 521 ครั้งแล้ว

ทำไมวิชาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษเปิดสอนวันเดียวคะในภาคเรียน2/2553 หรือข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จะลงเรียนคะติดEแต่มันตรงกับตารางเรียน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/10/2553 14:51:00
IP : 10.114.40.100

1 2312407 2020109 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 3(306) 2 อังคาร 3 12.45 15.20 อาจารย์ดิศราวรรณ เลิศลาย

มีเปิดสอน วันเดียวครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้