Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2146 : การเก็บชั่วโมงอังกฤษ
52115773006
เมื่อ : 30/10/2553 22:27:25
IP : 113.53.114.56
มีผู้เข้าชม 711 ครั้งแล้ว

เก็บครบวันที่ 31 วันที่ 1 ฝึกงาน
แล้วผมจะโดนค่าปรับไหม

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 31/10/2553 9:26:00
IP : 10.114.40.100

เนื่องจากกำหนดกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วันที่
22 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี รับใบ นว . 3 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลและ
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2553 นักศึกษาภาคปกติชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคาร * และกลุ่มงานการคลัง
หากนักศึกษา เก็บครบวันที่ 31 วันที่ 1 ฝึกงาน ไม่ต้องเสียค่าปรับครับ
นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบกำหนดกิจรรมวิชาการได้ที่นี่ครับ กำหนดกิจกรรมวิชาการภาคเรียนที่ 2/2553 คลิก ที่นี่

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้