Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2210 : การลาออก
52112462022
เมื่อ : 11/11/2553 22:45:16
IP : 222.123.235.217
มีผู้เข้าชม 623 ครั้งแล้ว

พี่ค่ะ ไม่ทราบว่า ทำเรื่องลาออกต้องใช้เอกสารไรบ้างค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 12/11/2553 9:14:00
IP : 10.114.40.100

การลาออกจากการเป็นนักศึกษาและขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนมีวิธีปฏิบัติอย่างไร

นักศึกษาที่ขอลาออก ขอย้ายสถานศึกษา หรือขอสำเร็จการศึกษา ซึ่งยื่นเรื่องต่อสถาบันและได้รับการอนุมัติแล้วสามารถขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ โดยปฏิบัติดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง ขอลาออก สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองนักศึกษา (พ่อ แม่) มีคำยินยอมด้านหลัง โดยเขียนว่ายินยอมให้นักศึกษาลาออกจาสถานศึกษาด้วยเหตุผล.....................................

2. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และขออนุมัติ

3. รับใบคำร้องที่อนุมัติแล้ว ไปขอรับเงินคืนที่ฝ่ายการเงิน

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้