Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 223 : เกี่ยวกับวันที่ให้ลงเลือกเสรี
49125012056
เมื่อ : 7/1/2551 6:40:33
IP : 117.47.93.253
มีผู้เข้าชม 885 ครั้งแล้ว

ไม่ทราบว่า ภาค กศ.บป. รุ่น28 กำหนดให้ลงวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 3/50 เมื่อไรคับทั้งรอบแรกและรอบสอง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
poope
เมื่อ : 7/1/2551 8:59:00
IP : 10.114.1.253

วิชาเลือกเสรีของภาคเรียนที่ 3/50 กำหนดให้เลือกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/50 แล้ว แต่ถ้าคุณเลือกไม่ทันก็ให้มาทำเรื่องขอเพิ่มรายวิชาได้ที่ฝ่ายหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค 9 ก.พ.51 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้