Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2237 : จบภาคเรียนที่ 1/2553
51121353039
เมื่อ : 17/11/2553 12:55:18
IP : 182.52.201.195
มีผู้เข้าชม 715 ครั้งแล้ว

จะได้รับใบรับรองหรือใบผลการเรียนได้เมื่อไรคะ
และต้องยื่นคำร้องขอใบผลการเรียนหรือไม่คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 17/11/2553 15:49:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาต้องรอให้ผลการเรียนมาครบทุกวิชา แล้วถึงจะกำหนดวันรับในรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้