Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2278 : การชำระค่าลงทะเบียน
53122442040
เมื่อ : 29/11/2553 16:14:33
IP : 119.31.126.67
มีผู้เข้าชม 492 ครั้งแล้ว

จะขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/11/2553 13:37:00
IP : 10.114.40.100

การฝ่อนฝันค่าลงทะเบียน จะต้อง เริ่มในวันที่ 4 ธันวาคมเป็นต้นไปครับ โดยมีค่าปรับสำหรับ การชำระเงินลงทะเบียน ช้า วันละ 20 บาท ครับเริ่มปรับวันที่ 7 ธันวาคม เป็นต้นไปครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้