Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2279 : เทียบโอนวิชาเรียน
49114512087
เมื่อ : 29/11/2553 17:12:36
IP : 113.53.114.108
มีผู้เข้าชม 455 ครั้งแล้ว

อยากสอบถามว่า ผมจะขอเอกสารเกี่ยวกับวิชาที่ลงเรียนแล้ว เพื่อจะนำไปเทียบโอนเรียนที่อื่นจะต้องทำอย่างไรบ้าง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ - ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/11/2553 13:35:00
IP : 10.114.40.100

สามารถขอได้ครับ โดย นักศึกษายื่นขอใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย ครับ
หลักฐานที่ใช้ รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ครับ ชำระคะธรรมเนียม 100 บาท ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้