Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2290 : ย้ายโปรแกรมวิชา
53113522015
เมื่อ : 1/12/2553 19:53:19
IP : 223.205.141.249
มีผู้เข้าชม 408 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าจะเปิดให้ย้ายโปรแกรมวิชาในวันไหนคับ และจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 1/12/2553 21:39:00
IP : 223.206.241.148

นักศึกษาที่จะต้องการจะเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา
2. มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 1/12/2553 21:39:00
IP : 223.206.241.148

ถ้านักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ทั่วไป จะเรียน วท.บ. ไม่ได้

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 1/12/2553 21:40:00
IP : 223.206.241.148

นักศึกษาติดตามดูประกาศเปลี่ยนสาขาวิชาได้ประมาณเดือนกลางธันวาคม หรือ โทร. 056 219100 ต่อ 1120 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
noyna
เมื่อ : 2/12/2553 10:49:00
IP : 10.114.40.110

ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น 056 219100 ต่อ 1200 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้