Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2331 : การขอโอนผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 9/12/2553 22:22:46
IP : 223.205.160.47
มีผู้เข้าชม 503 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบถึงการขอโอนผลการเรียน
ตอนนี้ผมอยู่ปี1 เทอม2 แล้วกระผมจะสามารถโอนผลการเรียนได้หรือไหมครับ ตอบข้อสงใสให้น่อยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/12/2553 10:02:00
IP : 10.114.40.100

การยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นรายวิชา ให้ยื่อนคำร้องภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 11/12/2553 10:02:00
IP : 10.114.40.100

ถ้าไม่สามารยื่อนใได้ในภาคเรียนแรก กรณีมีเหตุจำเป็นอาจยื่อนคำร้องภายหลังภาคเรียนแรกได้ โดยชี้แจงเหตุผลประกอบ และให้อยู่ในดูลพินิจของคณะบดี

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้