Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2341 : การลาพักกา่รเรียนปี2554
53111316065
เมื่อ : 13/12/2553 14:51:00
IP : 223.205.160.222
มีผู้เข้าชม 487 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบถึงการลาพักการเรียนในปีการศึกษา2554 เทอม1-2ครับ ถ้า่นักศึกษาทำเรื่องขอลาพักการเรียนทั้ง 2ภาคเรียนดังกล่าวกระผมจะต้องมาลงทะเบียนเรียนไหนวิชาไหนบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/12/2553 15:49:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาสามารถ ขอลาพักการเรียนได้ครับ หากลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียน เช่นนักศึกษา ลาพักในภาคเรียนที่ 1 และ 2 2554 ในภาคเรียนที่ 1/2555 นักศึกษาสามารถใจมาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องเรียนปี 3 เลย ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 13/12/2553 15:51:00
IP : 10.114.40.100

สำหรับวิชาที่ไม่ได้เรียน 1 ปีตอนปี 2 นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียนเพิ่มวิชา ในกรณีที่มีเวลา ว่างพอที่จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มครับ และจะจบหลังจากเพื่อน 1 ปีครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้