Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2344 : การขอคืนเงินค้ำประกัน
51124013012
เมื่อ : 14/12/2553 15:06:00
IP : 118.172.197.42
มีผู้เข้าชม 608 ครั้งแล้ว

การขอคืนเงินค้ำประกันการชำรุดเสียหาย 500 บาท ขอคืนได้หรือไม่
และต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 15/12/2553 9:40:00
IP : 10.114.40.100

เงินค้ำประกันการชำรุดเสียหาย 500 บาท จะขอได้ 2 กรณีครับ
1. สำเร็จการศึกษา ครับ รับ ใบรับรองคุณวุฒิ + ใบรายงานผลการเรียน แล้วไปรับเงินประกัน คืนที่ กองคลัง (ฝ่ายการเงินเดิม)
2. ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครับ ยื่นคำร้องขอลาออก > คำร้องอนุมันติ > นำคำร้องที่ได้ัรับการอนุมัติไปรับเงินประกัน คืนที่ กองคลัง (ฝ่ายการเงินเดิม)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้