Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2346 : จะโดนไทม์รึป่าวครับช่วยตอบด้วย
52112442076
เมื่อ : 14/12/2553 22:56:27
IP : 223.207.154.242
มีผู้เข้าชม 642 ครั้งแล้ว

คือตอนนี้ผมเรียนอยู่ปี 2 แล้วเกรดเฉลี่ยรวม 1.97 แต่มี 1 วิชาติด i
ถ้าจบปี 2 ผมจะโดนไทม์รึป่าวครับ
ช่วยตอบด่วยเครียดมากเลยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 15/12/2553 9:42:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

2. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80

4. มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 9.2 และ 9.3 ในการเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

5. นักศึกษาไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 15/12/2553 9:42:00
IP : 10.114.40.100

เรียนอยู่ปี 2 แล้วเกรดเฉลี่ยรวม 1.97 ไม่พ้นสภาพ ครับ เพราะว่า ยังเกิน 1.80 อยู่ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้