Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2412 : การคงสภาพการเป็นนักศึกษา
53111316065
เมื่อ : 8/1/2554 11:10:00
IP : 223.205.94.241
มีผู้เข้าชม 435 ครั้งแล้ว

กระผมอยากเรียนสอบถามเรื่องการคงสภาพการเป็นนักศึกษาไว้ในปีการศึกษา54 ภาคเรียนที่1กับ2 กระผมยังไม่เข้าใจถึงเรื่องการกับมาเรียนที่ได้คงสภาพเป็นนักศึกษาไว้แล้ว ตอนนี้กระผมเรียนอยู่ปี 1 แล้วถ้าต้องกับมาเรียนในปีที่ 2 3 4 5 หรือว่ายังไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/1/2554 13:46:00
IP : 10.114.40.150

เรื่องการคงสภาพการเป็นนักศึกษา หรือการลาพักการเรียนตลอดภาคเรียน เช่นถ้านักศึกษาต้องการลาพักการเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของ ปีการศึกษา 2554 หลังจากนั้นนักศึกษาก็สามารถมาขอ ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555ได้ครับ โดยการลงทะเบียนไป พร้อมกับ นักศึกษากลุ่มเดิม หรือ ห้องเรียนเดิมกับที่เคยศึกษา ตอนเข้าปี 1 ครับ สำหรับวิชาที่ไม่ได้เรียนไปตอนปี 2 นั้น นักศึกษาสามารถขอเพิ่มวิชาได้ หากหน่วยกิจที่ลงทะเบียนนั้นไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้(อันนี้ลองศึกษาดูในคู่มือนักศึกษานะครับ) ถ้าตอนนี้นักศึกษาอยู่ปี 1 แล้วหยุดเรียนตอนปี 2 โดยการลาพักการเรียน ก็สามารถมาเรียนปี 3 4 5 และเรียนเพิ่มวิชาที่ไม่ได้ลงในปีที่ลาพักการเรียนไว้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 8/1/2554 13:46:00
IP : 10.114.40.150

หากยังไม่เข้าใจ ติดต่อที่งานทะเบียน อาคาร 14 นะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้