Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2421 : สงสัย
48123252016
เมื่อ : 10/1/2554 13:53:19
IP : 180.180.116.63
มีผู้เข้าชม 559 ครั้งแล้ว

ที่ฝ่ายทะเบียนตอบมาว่า นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาค่ะ เพราะขาดวิชา 4121701 ดิจิตอลเบื้องต้น

ก่อนหน้านี้เคยเรียนถามแล้วได้คำตอบว่าเรียนครบโครงสร้างแล้วทำไมถึงเป็นแบบรี้คะ

รบกวนตอบด้วย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
48123252016
เมื่อ : 10/1/2554 13:56:00
IP : 180.180.116.63

นี่คือทะเบียนเคยตอบค่ะ รบกวนตรวจสอบด้วย noy
เมื่อ : 26/8/2553 11:09:00
IP : 10.114.40.104 เรียนครบโครงสร้างแล้วค่ะ...แต่ต้องดำเนินการแก้ I รายวิชา 4124902 และตามเกรดรายวิชา 4122602 และ 4122606 ค่ะ...


ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 11/1/2554 9:19:00
IP : 10.114.40.150

เรียนคุณเมษยา อ่างถึง IP : 10.114.40.104 เรียนครบโครงสร้างแล้วค่ะ...แต่ต้องดำเนินการแก้ I รายวิชา 4124902 และตามเกรดรายวิชา 4122602 และ 4122606 ค่ะ... นั้นเนื่องจากการตรวจโครงสร้าง ภายหลัง พบว่า คุณเมษยา ได้ยกเลิก วิชา4121701 ดิจิตอลเบื้องต้น ซึ่งลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2549 ซึ่งเป็นวิชาเนื้อหาเลือก ก ตามข้อกำหนดเฉพาะ ว่า ก่อนที่จะเรียนวิชา 4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาบัตยกรรม นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา 4121701 ดิจิตอลเบื้องต้น ที่อยู่ในรายวิชาเลือกมาก่อน จึงจะครบตามโครงสร้างหลักสูตรครับ ดังนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 4121701 ดิจิตอลเบื้องต้น จึงจะครบตามโครงสร้างหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาได้ครับ หากคุณเมษยามีข้อส่งสัยเพิ่มเติม โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 056219100 ต่อ 1205 หรือ 1207 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
48123252016
เมื่อ : 11/1/2554 20:09:00
IP : 223.204.235.1

แต่กรณียกเลิกก็ได้ทำไปนานหลายปีแล้ว ที่เคยเรียนถามก็เพิ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะบอกว่าตรวจสอบภายหลังได้อย่างไร แล้วถ้าจะให้ลงเรียนเพิ่มหรอคะ เมษานี้สอบบรรจุไม่ได้เพราะความผิดพลาดของทะเบียนแล้วใครจะรับผิดชอบในเมื่อดิฉันก็ได้คำตอบนี้มาตั้งแต่แรก

ตอบโดย คำตอบที่ 4
Webmaster
เมื่อ : 12/1/2554 9:40:00
IP : 10.114.40.126

ขอความกรุณามาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนฯ โดยตรง เนื่องจากมีปัญหาในการถอนรายวิชา 4121701 ดิจิตอลเบื้องต้น ด้วยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 5
48123252016
เมื่อ : 12/1/2554 10:18:00
IP : 180.180.116.89

ขอบคุณค่ะ แล้วจะไปติดต่อตามที่แจ้งมาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้