Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2423 : เกรด 2454302 ยังไม่ออกเลย
51152562014
เมื่อ : 11/1/2554 10:28:26
IP : 113.53.115.107
มีผู้เข้าชม 404 ครั้งแล้ว

การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กรท้องถิ่น ที่ยังไม่ออกค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
51152562014
เมื่อ : 11/1/2554 10:31:00
IP : 113.53.115.107

ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น ไม่ใช้วิชาที่กำลังเรียนอยู่ค่ะ
วิชาที่เรียนอยู่คือ จริยธรรมกับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรของรัฐ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้