Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2473 : การคืนสภาพนักศึกษาครับ
53112502093
เมื่อ : 2/2/2554 22:55:20
IP : 115.67.166.180
มีผู้เข้าชม 728 ครั้งแล้ว

เพื่อนผมไม่ได้จ่ายค่าเทอม1/2553 แล้วพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จะคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้เปล่าครับ แล้วเทอม1 ที่เรียนไปแล้ว ข้อมูลยังจะอยู่เปล่าครับ ถ้าคืนสภาพแล้ว...

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 7/2/2554 10:22:00
IP : 10.114.40.150

ม่ได้จ่ายค่าเทอม1/2553 แล้วพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่สามารถขอคืนสภาพได้ครับ เนื่องจากการขอคืนสภาพนักศึกษาหรือลาพัก จะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้