Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2476 : เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
49113252049
เมื่อ : 5/2/2554 10:10:50
IP : 223.204.234.247
มีผู้เข้าชม 540 ครั้งแล้ว

ผมไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำได้ครับเพราะloginไม่ได้มันฟ้องว่าไม่มีข้อมูลของท่าน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 7/2/2554 9:45:00
IP : 10.114.40.150

สำหรับบัณฑิตที่เข้าไปกรอกข้อมูลการมีงานทำไม่ได้ ขอให้เข้ามากรอกอีกครั้งในช่วงที่มหาวิทยาลัย เปิดรับรายงานตัวบัณฑิต ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้