Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2493 : การเทียบโอนผลการเรียน
52113432155
เมื่อ : 9/2/2554 11:16:39
IP : 110.164.29.220
มีผู้เข้าชม 609 ครั้งแล้ว

เพื่อนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นการเรียนภาคพิเศษ จะโอนเกรดมาเรียนที่นี่ได้ไหม ค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง รับสมัครเมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 9/2/2554 11:34:00
IP : 10.114.40.197

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนใหม่ และสามารถนำรายวิชาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเทียบโอนได้ เมื่อเข้าศึกษาแล้ว ให้นำ Transcript สถานศึกษาเดิม พร้อมคำอธิบายรายวิชา มายื่นคำร้องขอเทียบโอนได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้