Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2496 : การฝึกประสบการณ์อาชีพ
51114043129
เมื่อ : 10/2/2554 9:24:46
IP : 10.104.2.70
มีผู้เข้าชม 645 ครั้งแล้ว

การฝึกงานของคณะวิทยาการจัดการในปีการศึกษา 2554 ฝึกในเดือนไหนค่ะ และต้องเริ่มยื่นเรื่องสถานที่ฝึกงานในเดือนไหนค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 10/2/2554 10:52:00
IP : 10.114.40.126

ลองสอบถามที่คณะดูนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้