Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2511 : การยื่นเอกสารเทียบโอนผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 15/2/2554 22:07:33
IP : 223.206.4.219
มีผู้เข้าชม 508 ครั้งแล้ว

ผมอยากสอบถามเรื่องรายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ว่าในภาคเรียนหน้า จะปรับปรุงรายวิชาใหม่หรือเปล่าครับ แล้วถ้าใช่รายวิชาใหม่ผมยังสามารถเทียบโอนรายวิชาเก่าได้หรือเปล่าครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 16/2/2554 14:23:00
IP : 10.114.40.150

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ยังใช้หลักสูตรปี 2549 ครับยังไม่มีการปรับปรุ่งวิชาใหม่ ยังใช้วิชาศึกษาทั่วไปที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรปี 2549 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้