Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2561 : ขอคำปรึกษา
52115773006
เมื่อ : 3/3/2554 12:15:21
IP : 1.46.120.219
มีผู้เข้าชม 481 ครั้งแล้ว

น้องผมมอบตัวสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(4ปีเทียบโอน)ไปแล้วแต่ต้องการจะย้ายไปเรียนบริหารทรัพยากรมนุษย์(4ปีเทียบโอน)ต้องทำอย่างไร และจะได้รับเงินที่เสียไปในวันมอบตัวหรือไม่ครับ...รบกวนด้วยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/3/2554 16:19:00
IP : 10.114.40.150

หากนักศึกษารายงานตัวสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(4ปีเทียบโอน)ไปแล้วแต่ต้องการจะย้ายไปเรียนบริหารทรัพยากรมนุษย์(4ปีเทียบโอน)ต้องลาออกจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะได้รับเงินคืนในกรณีที่นักศึกษาลาออก 9 ก.พ. 15 พ.ค. 2554 กรณีนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวแล้ว ยื่นคำร้องขอลาออกจะ คืนเงิน 75% ของเงินลงทะเบียน บวกค่าประกันของเสียหาย ครับ หากประส่งจะศึกษาต่อในสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์์ ต้องสมัครเข้าใหม่รอบ ที่ 2 ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในวันที่ 29 พฤษาคม 2554 ครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 056219100 ต่อ 1205 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้