Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2572 : ถ้าผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์
51124033039
เมื่อ : 6/3/2554 23:29:40
IP : 125.25.205.96
มีผู้เข้าชม 482 ครั้งแล้ว

ถ้าพ้นสภาพนักศึกษาแล้วเพราะผลการรียนไม่ถึงเกณฑ์จะมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครองหรือไม่ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 7/3/2554 16:49:00
IP : 10.114.40.150

งานทะเบียนจะจัดส่งไปรษณียบัตร ไปแจ้งตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับงานทะเบียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้