Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2589 : ขอความกรุณา
48113252036
เมื่อ : 9/3/2554 21:09:10
IP : 118.172.198.200
มีผู้เข้าชม 503 ครั้งแล้ว

เนื่องจากติด E วิชาการศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา4124902 ในภาคเรียน2/2551 จะสามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้เมื่อไรค่ะ และจะต้องติดต่อที่ไหนบ้าง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/3/2554 10:31:00
IP : 10.114.40.150

นักศึกษาติดต่อขอลงเรียนเพิ่มนอกแผนการเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ครับ โดยติดต่อที่งานหลักสูตรและแผนการเรียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้