Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2597 : การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ปี 54
51114043109
เมื่อ : 10/3/2554 15:50:15
IP : 118.172.159.229
มีผู้เข้าชม 550 ครั้งแล้ว

เนื่องจากในวันที่ 15 มีนาคม 54 จะมีการปรับนักศึกษาใหม่
การปรับนักศึกษา ใช่ปรับเงินค่าลงทะเบียนหรือเปล่า ครับ

แล้วถ้ามีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ จะต้องทำอย่างไรบ้าง
และกู้เงิน กยศ จะโดนปรับหรือเปล่า

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/3/2554 10:34:00
IP : 10.114.40.150

เริ่มปรับนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ชำระเงินลงทะเบียนตอนมารายงานตัวครับ มหาวิทยาลัยจะเริ่มปรับ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นไปครับ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในภาคเรียนแรกก่อนครับหลังจากเปิดภาคเรียนยื่นคำร้องขอกู้เงินต่อได้แล้ว กยศ จะโอนเงินในส่วนที่สำรองจ่ายคืนให้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้