Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2661 : มีการรีทายของปี1ไหม
53112482100
เมื่อ : 2/4/2554 2:08:00
IP : 118.172.199.185
มีผู้เข้าชม 912 ครั้งแล้ว

อยู่ปี1ค่ะ อยากทราบว่ามีการรีทายไหมค่ะ เกรดเท่าไรค่ะที่มีสิทธิ์ โดน รีทาย แล้วถ้ามีการโดนรีทายจริงๆ จะทำอย่างไรดีค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 2/4/2554 7:22:00
IP : 223.207.152.74

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ค่ะ
1. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ถ้าปี 1 ไม่ถึง 1.60 ก็พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 2/4/2554 7:22:00
IP : 223.207.152.74

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ค่ะ
1. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ถ้าปี 1 ไม่ถึง 1.60 ก็พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
53113272022
เมื่อ : 8/4/2554 11:43:00
IP : 223.207.153.81

แล้วถ้า1.55 ถ้าคุยกับทะเบียน ว่าเทอมที่ 3 กับ 4 จะทำให้ได้ถึง2 จะได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
53112472103
เมื่อ : 3/5/2554 17:03:00
IP : 119.148.98.70

แล้วทำไมสถานะ ยังเป็นกำลังศึกษาอยู่ ครับ ยังไม่เปลี่ยน เพราะตอนนี้ยังเข้าใจว่ายังคงสภาพนักศึกษา แล้วเป็นช่วงรับสมัครอยู่ด้วย แล้วถ้าจะสมัครเทียบโอน ใช้สมัครใบเดียวกันหรือเปล่าครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้