Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2673 : ต้องการคำอธิบายรายวิชา
46113352031
เมื่อ : 5/4/2554 16:53:36
IP : 223.204.175.59
มีผู้เข้าชม 420 ครั้งแล้ว

ผมต้องการ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. 4ปี และรายวิชาอื่นๆ ที่ผมเคยเรียน ช่วงปี 2544-2545 ต้องทำยังไงครับ

เช่น - รหัสวิชา 1542101
- ชื่อรายวิชา หลักภาษาไทย
- คำอธิบายรายวิชา .........................

ผมจะเอาไปใช้ ขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 12/4/2554 9:08:00
IP : 10.114.40.110

คำอธิบายรายวิชาสามารถติดต่อขอได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ อาคาร 14 ชั้น 1 หรือโทร 056219100 ต่อ 12081209 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้