Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2695 : แก้ i
53111206072
เมื่อ : 21/4/2554 12:21:18
IP : 180.183.57.206
มีผู้เข้าชม 542 ครั้งแล้ว

จะเปิดให้แก้ i ได้วันไหนครับ??

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/4/2554 15:06:00
IP : 10.114.40.150

I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้

(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

ต้องดูว่าอยู่ในกรณีใหนครับ และมีแนวทางในการแก้ I แล้วแต่กรณีครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้