Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2785 : สอบถามผลการเรียน
51232552008
เมื่อ : 1/6/2554 17:34:52
IP : 202.60.203.20
มีผู้เข้าชม 573 ครั้งแล้ว

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน 2421502 ปี 51, ชีวิตกับศิลปะ 2000106 ปี 52 ของศูนย์เรียนรู้คลองขลุง เกรดยังไม่ออกเลยครับ นี่กลางปี 54 แล้ว

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/6/2554 9:33:00
IP : 10.114.40.150

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน 2421502 ปี 51, ชีวิตกับศิลปะ 2000106 ปี 52 ของศูนย์เรียนรู้คลองขลุง ยังไม่มีผลการเรียนส่งมามาที่งานทะเบียนครับ นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานศูนย์ให้ติดตามผลการเรียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้